סיור במפעל

loading the pvc flooring

טוען את ריצוף ה- pvc

factory photo

צילום מפעל

production line

קו יצור

normal packing

אריזה רגילה

on 126 Guangzhou Fair

ב 126 יריד גואנגזו